Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentální emoce: Environmentální žal a ekologická úzkost
Název práce v češtině: Environmentální emoce: Environmentální žal a ekologická úzkost
Název v anglickém jazyce: Environmental emotions: Environmental grief and eco-anxiety
Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální psychologie, environmentální emoce, environmentální postoje, environmentální chování, environmentální žal a ekologická úzkost
Klíčová slova anglicky: Environment, Environmental psychology, Environmental emotions, Environmental attitudes, Environmental behaviour Environmental grief and Eco-anxiety
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2021
Datum zadání: 04.01.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ing. Michael Bartoš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK