Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zatajení a odhalení pravdy ve vybraných dramatech Henrika Ibsena
Název práce v češtině: Zatajení a odhalení pravdy ve vybraných dramatech Henrika Ibsena
Název v anglickém jazyce: Concealing and Disclosing the Truth in the Selected Plays of Henrik Ibsen
Klíčová slova: Henrik Ibsen|pravda|norská literatura|norské drama
Klíčová slova anglicky: Henrik Ibsen|truth|Norwegian literature|Norwegian drama
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.12.2020
Datum zadání: 29.12.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.02.2021
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Helena Březinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je porovnat, jaké dopady na jednotlivé postavy a jejich okolí má zatajení a následné odhalení pravdy ve vybraných dílech Henrika Ibsena. Za tímto účelem budou analyzována dramata Domeček pro panenky, Přízraky, Nepřítel lidu a Divoká kachna. Přestože zatajení a odhalení pravdy je typickou součástí Ibsenovy práce se zápletkou, okolnosti a důsledky jsou v každé hře odlišné. Cílem této práce je prozkoumat podobnosti i rozdíly v tomto ohledu. Práce se bude opírat o relevantní sekundární literaturu.
Seznam odborné literatury
ANDERSEN, Per Thomas. Norsk litteraturhistorie. 2. vyd. Oslo: Universitetsforlaget, 2012.
BERLIN, Jeffrey B. „The Concept of Truth in Ibsen's An Enemy of the People.“ Ibsen-årbok 1981/82, s. 8-22.
BEYER, Edvard (ed.). Norges litteraturhistorie. Oslo: Cappelen, 1974-96. 8 sv.
IBSEN, Henrik. Hry I. Praha: Divadelní ústav, 2006.
MACHIRAJU, A. F. “Ideals and Victims: Ibsen's Concerns in "Ghosts" and the "Wild Duck".“ The Modern Language Review, Jan., 1992, Vol. 87, No. 1 (Jan., 1992), s. 134-142.
HARALDSSON, Róbert H. Plotting against a Lie: A Reading of Ibsen's An Enemy of the People. Reykjavík: University of Iceland Press, 2004.
KAUFMANN, F. W. „Ibsen's Conception of Truth.“ In Rolf Fjelde (ed.), Ibsen: A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1965. s. 18-28.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK