Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nietzscheho filosof
Název práce v češtině: Nietzscheho filosof
Název v anglickém jazyce: A Philosopher in Nietzsche
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.12.2020
Datum zadání: 21.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YBOS001)
Oponenti: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá analýzou Nietzscheho textů se zaměřením na jeho pojímání postavy filosofa, a to s cílem vymezit roli, kterou filosof v jeho filosofii zaujímá. Práce chce především poukázat na společné prvky tohoto pojmu, který se jinak nachází v jednotlivých dílech v ojedinělém myšlenkovém kontextu, a snaží se tedy o vymezení jakési pevnější definice. Vzhledem k rozsahu tohoto tématu se tato práce zaměřuje výhradně na pojetí tradičního filosofa a buduje tak půdu pro osvětlení Nietzscheho vidiny filosofa budoucnosti.
Seznam odborné literatury
Nietzsche, F. Nečasové úvahy. Praha: Oikoymenh, 2005. ISBN 80-7298-134-X
Nietzsche, F. Lidské, příliš lidské. Praha: Oikoymenh, 2018. ISBN 978-80-7298-336-0
Nietzsche, F. Radostná věda. Praha: Aurora, 2001. ISBN 80-7299-043-8

Kouba, P. Nietzsche: Filosofická interpretace. Praha: Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-191-9
Chavalka, J. Přivtělení a morálka. Praha: Togga, 2014. ISBN 978-80-7476-054-9
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK