Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj hudebnosti dítěte v batolecím a raně předškolním věku v rámci rodiny
Název práce v češtině: Rozvoj hudebnosti dítěte v batolecím a raně předškolním věku v rámci rodiny
Název v anglickém jazyce: Development of musicality of a child in toddler and early preschool age within the family
Klíčová slova: Hudební vývoj, hudební schopnosti, hudební prostředí, rodina, předškolní věk
Klíčová slova anglicky: Musical development, musical abilities, musical environment, family, preschool age
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2020
Datum zadání: 17.12.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK