Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Paralelní penzum gymnaziálního a hudebního vzdělávání z pohledu pedagogů a studentů na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, ZUŠ
Název práce v češtině: Paralelní penzum gymnaziálního a hudebního vzdělávání z pohledu pedagogů a studentů na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy, ZUŠ
Název v anglickém jazyce: Parallel pensum of high school and musical education from the perspective of teachers and students of Gymnasium and Musical School of Capital City Prague
Klíčová slova: gymnázium, hudební škola, GMHŠ, vzdělávání, pedagogové, studenti, absolventi
Klíčová slova anglicky: grammar school, music school, GMHS, education, teachers, students, graduates
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2020
Datum zadání: 17.12.2020
Datum a čas obhajoby: 26.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK