Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium elektrochemické oxidace meta substituovaných derivátů fenolu na borem dopované diamantové elektrodě aktivované anodickou oxidací
Název práce v češtině: Studium elektrochemické oxidace meta substituovaných derivátů fenolu na borem dopované diamantové elektrodě aktivované anodickou oxidací
Název v anglickém jazyce: Study of the electrochemical oxidation of meta substituted phenol derivatives on boron-doped diamond electrode activated by anodic oxidation
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2020
Datum zadání: 16.12.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Oponenti: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Studium elektrochemických vlastností borem dopovaných diamantových filmů s různě upraveným povrchem pomocí redoxních markerů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK