Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
RE FRESH skupiny - skupinová práce s mládeží s rizikovým chováním v terénních programech NZDM
Název práce v češtině: RE FRESH skupiny - skupinová práce s mládeží s rizikovým chováním v terénních programech NZDM
Název v anglickém jazyce: RE FRESH - group social work with young people with high risk behavior in outreach programme
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2020
Datum zadání: 16.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2020
Datum a čas obhajoby: 25.01.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2021
Oponenti: PhDr. Miloslav Čedík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK