Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace tenistů žákovského věku
Název práce v češtině: Motivace tenistů žákovského věku
Název v anglickém jazyce: Motivation of junior tennis players
Klíčová slova: motivace, motivy, tenis, pubescence, cíle
Klíčová slova anglicky: motivation, motives, pubescence, goals
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka High, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2020
Datum zadání: 15.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na téma motivace v žákovském tenise, tedy u hráčů ve věkové kategorii 10-15 let. Zkoumá motivy pro hraní tenisu, pro setrvání
u tenisu a pro zlepšování tenisových dovedností. V teoretické části nalezneme poznatky z oblasti tenisu, motivace ke sportu a období dospívání. Pro výzkumnou část bude zvolen kvalitativní výzkum s polostrukturovanými rozhovory s tenisovými hráči daného věku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK