Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání účinků manuálních technik a radiální rázové vlny v oblasti myofasciálního trigger pointu.
Název práce v češtině: Porovnání účinků manuálních technik a radiální rázové vlny v oblasti myofasciálního trigger pointu.
Název v anglickém jazyce: Comparison of the effects of manual techniques and radial shock wave in the area of the myofascial trigger point.
Klíčová slova: trigger point, rázová vlna, manuální techniky, algometr
Klíčová slova anglicky: trigger point, shock wave, manual techniques, algometer
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2020
Datum zadání: 15.12.2020
Datum a čas obhajoby: 06.09.2022 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2022
Oponenti: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK