Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francesca da Rimini: Interpretace postavy z Dantovy Komedie
Název práce v češtině: Francesca da Rimini: Interpretace postavy z Dantovy Komedie
Název v anglickém jazyce: Francesca da Rimini: Interpretation of a Character from Dante's Comedy
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2020
Datum zadání: 14.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.07.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je podat interpretaci třech zpěvů Dantova Inferna (V., XXVI., XXXIII.), konkrétně srovnání tří postav, které se tu vyskytují (Francesca da Rimini, hrabě Ugolino, Odysseus) a zodpovědět otázku, jakého hříchu, který by jim vysloužil Peklo, se dopustili. Vycházet budu především z Báblerova překladu Božské komedie s přihlédnutím k překladu Mikešovu, anglickým edicím a italskému originálu.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
ALIGHIERI, DANTE. Božská komedie. Překlad Otto František Babler. Vyd. v SNKLHU 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 670 s.
DANTE ALIGHIERI. Božská komedie. Překlad Vladimír Mikeš. V tomto překladu vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 637 s. Europa; sv. 18. ISBN 978-80-200-1762-8.
Sekundární literatura:
BLOKŠA, JAN. Výklad Božské komedie Danta Alighieriho I. Peklo. 1. vyd. Hranice: Prokop Zapletal, 1899. 231 s.
BLOKŠA, JAN. Výklad Božské komedie Danta Alighieriho II. Očistec. 1. vyd. Hranice: Prokop Zapletal, 1900. 280 s.
HOLLANDER, R, HOLLANDER, J. Paradiso. 1. vyd. New York: Anchor Books, 2008. 989 s. ISBN 9781400031153.
HOLLANDER, J, HOLLANDER, R. Purgatorio. 1. vyd. New York: Anchor Books, 2003. 811 s. ISBN 9780385497008.
HOLLANDER, R, HOLLANDER, J. Inferno. 1. vyd. New York: Anchor Books, 2002. 694 s. ISBN 9780385496988.
DURLING, R M, MARTINEZ, R L. The Divine Comedy of Dante Alighieri: Volume 1: Inferno. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1997. 672 s. ISBN 9780199879823.
DURLING, R M, MARTINEZ, R L. The Divine Comedy of Dante Alighieri: Volume 3: Paradiso. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2010. 888 s. ISBN 9780199752690.
DURLING, R M, MARTINEZ, R L. The Divine Comedy of Dante Alighieri: Volume 2: Purgatorio. Oxford: Oxford University Press, 2004. 720 s. ISBN 9780199879830.
LANSING, RICHARD H. The Dante encyclopedia. 2. vyd. London: Routledge, 2010. 1006 s. ISBN 0-203-83447-X.
POKORNÝ, MARTIN. Čtení o Dantovi Alighierim : prostory, postavy a slova. 1. vyd. Praha: Institut pro studium literatury, 2016. 196 s. ISBN 9788087899564.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK