Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení efektu tréninku využívající NeuroCom visual feedback intervenci na posturální stabilitu výkonnostních hráčů basketbalu
Název práce v češtině: Zhodnocení efektu tréninku využívající NeuroCom visual feedback intervenci na posturální stabilitu výkonnostních hráčů basketbalu
Název v anglickém jazyce: Evaluating effects of training using the NeuroCom visual feedback training programme on postural stability of high-performance basketball player
Klíčová slova: proprioceptivní trénink s vizuální zpětnou vazbou, počítačová dynamická posturografie, basketbal, výkonnostní sport
Klíčová slova anglicky: visual feedback proprioceptive training, computerized dynamic posturography, basketball, competitive sports
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2020
Datum zadání: 09.12.2020
Datum a čas obhajoby: 10.06.2022 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2022
Oponenti: Mgr. Ilona Kučerová
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK