Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení výšky výskoku profesionálních hráčů házené v korelaci s dynamickou posturální stabilitou
Název práce v češtině: Hodnocení výšky výskoku profesionálních hráčů házené v korelaci s dynamickou posturální stabilitou
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the jump height of professional handball players in correlation with dynamic postural stability
Klíčová slova: výška výskoku, dynamická posturální stabilita, dynamická posturografie, mobilní aplikace My Jump 2, Neurocom Smart EquiTest, házenkáři, házená
Klíčová slova anglicky: jump height, dynamic postural stability, dynamic posturography, mobile application My Jump 2, Neurocom Smart EquiTest, male handball players, handball
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2020
Datum zadání: 09.12.2020
Datum a čas obhajoby: 10.06.2022 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2022
Oponenti: Mgr. Jan Hrabík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK