Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lašské tance Leoše Janáčka a jejich využití v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Lašské tance Leoše Janáčka a jejich využití v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Leoš Janáček’s Lachian Dances and their use in music education at primary school
Klíčová slova: Leoš Janáček, Lašské tance, nápěvková teorie, didaktická interpretace, mladší školní věk, didaktické modelové přípravy, hudební výchova
Klíčová slova anglicky: Leos Janacek, The Lachian Dances, speech melody theory, the didactic interpretation, the age of middle childhood, teaching materials, music education
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2020
Datum zadání: 08.12.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK