Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv a využití tance ve výchovně-vzdělávacím procesu
Název práce v češtině: Vliv a využití tance ve výchovně-vzdělávacím procesu
Název v anglickém jazyce: The influence and use of dance in the education process
Klíčová slova: sport|společenský tanec|pohybová výchova|motorický a psychologický vývoj|mladší školní věk
Klíčová slova anglicky: sport|ballroom dancing|physical education|motor and psychological development|younger school age
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2020
Datum zadání: 08.12.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2021
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářská práce je teoretické seznámení s vlivem pohybu na vývoj dítěte ve věku šesti až dvanácti let a na možnosti zapojení společenského tance do výchovně-vzdělávacího procesu. První část bakalářské práce bude zaměřena na vliv pohybu obecně na vývoj dítěte, a to především vývoj motorický, sociální a psychický. Druhá část se bude zabývat vlivy společenského tance a jeho využití ve výuce s praktickými ukázkami pohybových cvičení.
Seznam odborné literatury
PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Nové, aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. Děti a sport. ISBN 978-80-247-4218-2.
JANSA, Petr. Pedagogika sportu. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3986-4.
BLAŽEJ, Adam. Motivace dětí a mládeže ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9355-3.
TOD, David, Joanne THATCHER a Rachel RAHMAN. Sport Psychology. United Kingdom: RED GLOBE PRESS, 2010. ISBN 978-0-230-24987-5.
THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK