Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syndrom demence u klientů jako specifický fenomén v řízení pracovníků v přímé péči, v terénní asistenční službě.
Název práce v češtině: Syndrom demence u klientů jako specifický fenomén v řízení pracovníků v přímé péči, v terénní asistenční službě.
Název v anglickém jazyce: Dementia syndrome in clients as a specific phenomenon in the management of workers of the care service.
Klíčová slova: Syndrom demence, terénní sociální služba, pracovník v přímé péči, neformální pečující, kognitivní funkce, řízení týmu, osobní asistence, náročnost práce, zátěž, motivace, specifická zátěž, podpora.
Klíčová slova anglicky: Dementia syndrome, field social service, direct care worker, informal caregiver, cognitive function, team management, personal assistance, work intensity, workload, motivation, specific workload, support.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2020
Datum zadání: 07.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: PhDr. Lenka Holasová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude prozkoumat téma syndromu demence a řízení profesionálních pečujících, kteří jsou vystaveni specifickému druhu zátěže. Výchozím postojem pro práci bude teoretická rovina, čerpáno bude z knižních publikací, a také z výzkumných a odborných článků. Součástí práce bude zacílení na způsoby možné podpory pro pracovníky přímé péče z pozice managementu. V praktické části bude popsán a zpracován výzkum v konkrétní organizaci, který bude zjišťovat míru a povahu pracovní zátěže pracovníků v přímé péči v práci s osobami se syndromem demence, v domácím prostředí. S ohledem na to, že se postupně mění struktura klientů v konkrétní terénní službě (ale zřejmě jde o zobecnitelný fakt) směrem k výrazně většímu počtu klientů se syndromem demence, bude cílem pro vedoucího pracovníka, zmapovat a porozumět zátěži, kterou pracovníci v přímé péči u klientů s demencí v domácnostech zažívají.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK