Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podoby a význam mýtu o Tangunovi
Název práce v češtině: Podoby a význam mýtu o Tangunovi
Název v anglickém jazyce: The Facets and Meaning of the Tangun Myth
Klíčová slova: Tangun|zakladatelský mýtus|mytologie|historické záznamy|etnický nacionalismus
Klíčová slova anglicky: Tangun|foundation myth|mythology|historical records|ethnic nationalism
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2020
Datum zadání: 07.12.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karolína Šamánková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se ve své bakalářské práci bude zabývat zakladatelským mýtem o Tangunovi. Na základě komparace dostupných historických pramenů posoudí jeho význam a kontinuitu v předmoderní a moderní době.
Seznam odborné literatury
Prameny
Čosǒn wangdžo sillok (Historické záznamy dynastie Čosǒn). National Institute of Korean History [online]. Dostupné z: http://sillok.history.go.kr/main/main.do
Hankuk mindžok munhwa täbäk sačǒn (Encyklopedie korejské kultury). The Academy of Korean Studies [online]. Dostupné z: http://encykorea.aks.ac.kr/
Korjǒsa (Kronika Korja). National Institute of Korean History [online]. Dostupné z: http://db.history.go.kr/KOREA/
Tädžonggjo [online]. Sǒul, 4467. Dostupné z: http://www.daejonggyo.or.kr/main/?skin=index.html
Literatura
ČǑNG, Jǒng-hun. Tangi jǒnho, käčchǒndžǒl kukkjǒngil, hongik ingan kjojukinjǒm – hjǒndä Hankukesoǔi Tangun minčokčuǔiǔi čedohwaä kwanhan jǒnku [Tangi Jǒnho, státní svátek Käčchǒndžǒl, vzdělávací ideologie Hongik ingan – studie o institucionalizaci Tangunova nacionalismu v moderní Koreji]. Z: Čǒngsin munhwa jǒnku [Psychologicko-kulturní výzkum]. 31/4. 2008. str. 163-193.
GRAYSON, James H. Tangun and Chumong: The Politics of Korean Foundation Myths. Folklore (United Kingdom), vol. 126, no. 3. 2015. str. 253–265.
GRAYSON, James H. The Myth of Tan’gun: A Dramatic Structural Analysis of a Korean Foundation Myth. Korea Journal. 37(1), 1997. str. 35-52.
HAN, Kyung-Koo. The Archaeology of the Ethnically Homogeneous Nation-State and Multiculturalism in Korea. Korea Journal, vol. 47, no. 4, Winter 2007, str. 8–31. 
HWANG, Helen Hye-Sook. Goma, The Shaman Ruler of Old Magoist East Asia/Korea and Her Mythology. Goddesses Myth, History and Culture, Mago Books. 2018. str. 251-275. ISBN 1976331021
I, Bǒm-kjo. Samguk jusaǔi čonghapčǒk häsǒk(sang) [Komplexní interpretace dějin Tří království]. 2. vyd. Sǒul. 2007. Nakladatelství Minčokssa. ISBN 9788970095608
I, Čong-ku. Pukhanǔi sǒlhwa insik jǒngu – ‚Tangun sinhwa’rǔl čungsimǔro [Studie o severokorejském pojetí příběhů – zaměřeno na mýtus o Tangunovi]. Kjǒnghi dähakkjo (Kyung Hee University). Diplomová práce. 2008.
JORGENSEN, John. Who was the Author of the Tan’gun Myth? Lee Sang-oak and Duk-soo Park [editoři]. Perspectives on Korea. Sydney: Wild Peony.
KIM, Čǒng-il. On Proper Evaluation and Treatment of the Cultural Heritage of Our Nation with a Correct Viewpoint and Attitude. Talk to the Officials of the Propaganda and Agitation Department of the Central Committee of the Workers' Party of Korea. 1970.
KIM, Chewon. Han Dynasty Mythology and the Korean Legend of Tan Gun. Z: Archives of the Chinese Art Society of America, vol. 3. 1948/9. str. 43-48
KIM, Soo-ja. The Modern Korean Nation, Tan’gun, and Historical Memory in Late Nineteenth to Early Twentieth Century Korea. International Journal of Korean History, vol.19, no.2. 2014. str. 213-240.
LÉVI-STRAUSS, Claude. The Structural Study of Myth. The Journal of American Folklore, vol. 68, no. 270. 1955. str. 428–444.
NOSKOVA, Natalia G. Mif o Tanguně v južnokorejskoj istoriografii [Mýtus o Tangunovi v jihokorejské historiografii]. Tomskij gosudarstvennyj universitět (Tomská státní univerzita). No.2 (34). 2015.
Samguk jusa: Nepominutelné události Tří království. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 9788074221767.
SETH, Michael. J. Myth, Memory and Reinvention in Korea: The Case of Tan’gun. Z: Korean Culture – Foundation Myth. James Madison University. str. 11
SIN, Ǔn-hǔi. Tangun sinhwawa sǒjang sinhwaǔi pikjojǒnku: jǒsǒnghakčǒk hesǒkǔl čungsimǔro. [Komparativní studie o mýtu o Tangunovi a západních mýtech zaměřená na ženská studia] str. 119-147. 2003.
SO, Kyunghee, KIM Jungyun, LEE, Sunyoung. The formation of the South Korean identity through national curriculum in the South Korean historical context: Conflicts and challenges. International Journal of Educational Development. Seoul National University. 2011.
WANG, Hǔi-bǒm. Tangun Čosǒn hjǒngsǒngǔi sinhwačǒk panjǒng jǒngu [Studie teologické reflexe mýtických odrazů na formování Tangunského Čosǒnu]. Čǒnnam Tähakkjo (Chonnam National University). Diplomová práce. 2016
Online zdroje
Käčchǒndžǒl [Den založení Koreje]. Z: Kukkjǒngilkwa popčǒng kinjǒmil [Státní svátky a výročí]. National Archives of Korea [online]. Dostupné z: http://theme.archives.go.kr/next/anniversary/publicHoliday.do?anniversaryId=9804000000
KIM, Kje-jǒn. Tangun-Kidža-Wiman ‘3 tangje Kočosǒnsa‘ idženǔn talli bwaja [Tangun-Kidža-Wiman, ‘tři fáze kočosǒnských dějin‘ na které nyní musíme nahlížet jinak]. Jǒnham njusǔ [online]. 2016. Dostupné z: https://www.yna.co.kr/view/AKR20160806025900005
LAN‘KOV, Andrei. How North Korea uses, abuses history. Nknews.org. [online]. 2014. Dostupné z: https://www.nknews.org/2014/09/how-north-korea-uses-abuses-history/
MASON, David A. Images, Tomb and Relics of Founding-King Dan-gun: Near Pyeongyang in North Korea. San-shin Website [online]. 2001. Dostupné z: http://www.san-shin.org/Dan-gun_Tomb-1994book.html
North Korea's box of bones: A mythical king and the dream of Korean unification. The Straits Times [online]. 2018. Dostupné z: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/north-koreas-box-of-bones-a-mythical-king-and-the-dream-of-korean-unification
'Sangsangǔi nara‘ – Kidža Čosǒn tullǒssan Han-Čungǔi tongsangimong ['Imaginární země‘ – Stejný korejsko-čínský sen o Kidža Čosǒnu]. Hankjǒre [online]. 2020. Dostupné z: http://www.hani.co.kr/arti/culture/book/941052.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK