Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zdravotního stavu a kondice jedince na vokalizace u savců
Název práce v češtině: Vliv zdravotního stavu a kondice jedince na vokalizace u savců
Název v anglickém jazyce: Effect of indvidual health and body condition on vocalizations in mammals
Klíčová slova: akustická komunikace, bioakustika, Mammalia, paraziti, tělesná hmotnost
Klíčová slova anglicky: acoustic communication, bioacoustics, body mass, Mammalia, parasites
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2020
Datum zadání: 06.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2022
Oponenti: Mgr. Ema Hrouzková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je vypracování podrobné rešerše zaměřené na problematiku toho, jak zdravotní stav a tělesná kondice jedince ovlivňují jeho ochotu vydávat akustické signály, ale také jak případně ovlivňují akustickou strukturu těchto signálů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK