Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce archeologických nalezišť z dat ULS/ALS
Název práce v češtině: Detekce archeologických nalezišť z dat ULS/ALS
Název v anglickém jazyce: Detection of archeological sites by means of ULS/ALS
Klíčová slova: LiDAR, UAV, mohylové pohřebiště, DMR 5G
Klíčová slova anglicky: LiDAR, UAV, burial mounds
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2020
Datum zadání: 15.01.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Oponenti: Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Menšík, P. (2008). Mohylová pohřebiště na Táborsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 21, 33-58.
Risbøl, O., Gustavsen, L. (2018). LiDAR from drones employed for mapping archaeology–Potential, benefits and challenges. Archaeological Prospection, 25(4), 329-338.
Opitz, R.S.; Cowley, D. (Eds.) (2013): Interpreting Archaeological Topography: Airborne Laser Scanning, 3D Data and Ground Observation; Oxbow Books: Oxford, UK; Oakville, CT, USA.
Štular, B., Kokalj, Ž., Oštir, K., Nuninger, L. (2012). Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features. Journal of archaeological science, 39(11), 3354-3360.
Devereux, B. J., Amable, G. S., Crow, P. (2008). Visualisation of LiDAR terrain models for archaeological feature detection. Antiquity, 82(316), 470-479.
Devereux, B. J., Amable, G. S., Crow, P., Cliff, A. D. (2005). The potential of airborne lidar for detection of archaeological features under woodland canopies. Antiquity, 79(305), 648-660.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je ověřit možnosti detekce mohylových hřebišť v zalesněném terénu z dat laserového skenování pořízených z UAV nosiče (ULS). Jako modelové území byla vybrána lokalita raněstředověkých mohylových pohřebišť Klobásná u Veselí nad Lužnicí. K dipozici budou ULS data ze dvou časových horizontů (listopad 2020 a březen 2021) a digitální model terénu DMR 5G. Postup řešení:
1. rešerše literatury na téma detekce mohylových pohřebišť v zalesněném terénu z ULS dat,
2. seznámení se s lokalitou Klobásná: rešerše archeologických pramenů včetně mapových podkladů, vlastní terénní průzkum včetně lokalizace mohyl ve vymezených zájmových územích pomocí GNSS,
3. analýza georeferencovaných bodových mračen pořízených z ULS (software CloudCompare, LasTools, QGIS) a analýza dat DMR 5G,
4. porovnání výsledku analýz bodových mračen s terénním průzkumem,
5. zhodnocení možností detekce mohyl z dat ULS, praktická doporučení pro navazující průzkumy (hustota bodového mračna, období pro snímkování apod.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK