Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Misgendering z perspektivy filosofie jazyka
Název práce v češtině: Misgendering z perspektivy filosofie jazyka
Název v anglickém jazyce: Misgendering from the perspective of philosophy of language
Klíčová slova: misgendering, reference, mentální složky, filosofie jazyka, způsoby prezentace, singularismus, genderová studia, gender, François Récanati, Judith Butler
Klíčová slova anglicky: misgendering, reference, mental files, philosophy of language, modes of presentation, singularism, gender studies, gender, François Récanati, Judith Butler
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2020
Datum zadání: 03.12.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMSMK0OBHA)
Oponenti: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na fenomén misgenderingu z perspektivy filozofie jazyka. Misgendering je teoreticky analyzován primárně v oblasti genderových studií. Cílem autorky je propojit poznatky z oblasti filozofie jazyka a genderových studií a vytvořit konceptuální rámec, pomocí kterého lze zkoumat problematiku misgenderingu z odlišného úhlu pohledu. Podrobná analýza modelových situací, kdy k misgenderingu dochází, má potenciál přinést nové poznatky a lepší pochopení fenoménu jako takového.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK