Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj celkové úmrtnosti a úmrtnosti podle příčin v zemích V4 od počátku tisíciletí
Název práce v češtině: Vývoj celkové úmrtnosti a úmrtnosti podle příčin v zemích V4 od počátku tisíciletí
Název v anglickém jazyce: Development of total mortality and cause-specific mortality in V4 countries since the beginning of the millennium
Klíčová slova: úmrtnost, příčiny smrti, Visegrádská čtyřka, standardizace, dekompozice
Klíčová slova anglicky: mortality, causes of death, Visegrád group, standardisation, decomposition
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Altová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2020
Datum zadání: 03.12.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2021
Oponenti: Ivana Kulhánová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nejčastějších příčin úmrtí v zemích Visegrádské čtyřky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK