Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopady dlouhodobého užívání konopných látek
Název práce v češtině: Dopady dlouhodobého užívání konopných látek
Název v anglickém jazyce: Effects of long-term use of hemp substances
Klíčová slova: Konopí, marihuana, kanabinoidy, THC, CBD, CBG , sociální práce, závislost, zdravotní důsledky, léčebné účinky
Klíčová slova anglicky: Cannabis, marijuana, cannabinoids, THC, CBD, CBG, social work, addiction, health consequences, therapeutic effects
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2020
Datum zadání: 03.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Oponenti: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova:
1.Konopí
2. Látky obsažené v konopí
3. Způsoby užívání konopí
4. Drogová politika
5. Možnosti sociální práce v oblasti závislostí
6. Zdravotní důsledky užívání konopných drog
7. Užívání konopných látek
8. Léčebné účinky konopných látek
9. Průzkum
- Průzkum proveden na základě kvalitativního výzkumu, formou polostrukturovaných rozhovorů
Seznam odborné literatury
BLESCHING, Uwe. Velká kniha o léčbě konopím pro 21. století: léčebný index konopí (CHI). Přeložil Roman TADIČ. Praha: Volvox Globator, 2018. ISBN 978-80-7511-416-7
BOOTH, Martin. Konopí: dějiny. Přeložil Jaroslava KOČOVÁ. Praha: BB art, 2004. ISBN 80-7341-348-5
CONRAD, Chris. Konopí pro zdraví: fakta o léčivých účincích marihuany. Praha: Pragma, 2001. 210 s. ISBN 80-7205-834-7.
DUPAL, Libor, 2010. Kniha o marihuaně. MAŤA. ISBN 9788072871360.
FIŠAR, Z. (2008). Kanabinoidy a duševní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie, 104(6), 297-307.
GABRHELÍK, R. (2008). Amotivační syndrom u uživatelů konopných drog. In M. Miovský (Ed.), Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium (365-372). Praha: Grada.
GABRHELÍK, R., Miovský, M., Zábranský, T., & Kubů, P. (2008a). Inhalační vzorce užívání konopných drog a parafernália využívaná za tímto účelem. Adiktologie, 8(2), 98-111.
GABRHELÍK, R., Zábranský, T., & Miovský, M. (2008b). Modality konopných drog. In M. Miovský (Ed.), Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium (125-132). Praha: Grada.
GOODYER, Paula a Jiří PÁNEK. Drogy + teenager. Přeložil Romana KUNCOVÁ. Praha: Slovanský dům, 2001. ISBN isbn80-86421-44-9.
GROTENHERMEN, Franjo. Konopí jako lék: praktický rádce k využívání konopí a dronabinolu v medicíně. Olomouc: Fontána, c2009. ISBN isbn978-80-7336-552-3.
HOLLAND, Julie. Tráva: kompletní průvodce světem marihuany v medicíně, vědě, kultuře a politice. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2014. ISBN isbn978-80-7349-408-7.
KALINA, Kamil et al. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup 1. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. 319 s. ISBN 80-86734-05-6.
KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím, 2014a. Terminální pacient s rakovinou prohlašuje, že mu nelegální samoléčba konopím prodloužila život. [online] [cit. 2016- 03-19]. Dostupné z:http://spolek-kopac.cz/cz/21/novinka?id=208
KUBÁNEK, Vladimír. Konopí a mák: (pěstování, výrobky, legislativa). Brno: Tribun EU, 2008. Knihovnicka.cz. ISBN isbn978-80-7399-438-9.
LANDA, Leoš a Jan JUŘICA. Léčebné konopí v současné medicínské praxi. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-247-3967-0
Miovská, L., Miovský, M., & Šulcová, A. (2008). Vliv užívání konopných drog na kognitivní funkce. In M. Miovský (Ed.), Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium (354-365). Praha: Grada.
MIOVSKÝ, Michal. Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. Praha: Grada, 2008. ISBN isbn978-80-247-0865-2.
POKORNÝ, Lukáš, 2015. Kanabinoidy nejen konopné. Legalizace, (31), 80-84. ISSN 1804-9818.
RÄTSCH, Christian. Marihuana jako lék: etnomedicína, užívání a recepty na léčení konopím. Olomouc: Fontána, [2013]. ISBN isbn978-80-7336-703-9.
VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2014, s. 509-511
Zábranský, T., & Hanuš, L. O. (2008). Využití látek z konopí v současné medicíně. In M. Miovský (Ed.), Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium (406-421). Praha: Grada.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK