Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncepcia materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky vo svetle nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky Pl. ÚS 21/2014
Název práce v jazyce práce (slovenština): Koncepcia materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky vo svetle nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky Pl. ÚS 21/2014
Název práce v češtině: Koncepce materiálního jádra Ústavy Slovenské republiky ve světle nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky Pl. ÚS 21/2014
Název v anglickém jazyce: The doctrine of substantial core of the constitution of the Slovak Republic in the light of rulling Pl. ÚS 21/2014 issued by the Constitutional Court of the Slovak Republic
Klíčová slova: materiálne jadro ústavy, ústavný súd, Ústava Slovenskej republiky
Klíčová slova anglicky: substantive core of constitution, constitutional court, the Constitution of the Slovak Republic
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2020
Datum zadání: 02.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.07.2021
Datum a čas obhajoby: 29.06.2021 15:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 126, 126
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2021
Oponenti: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK