Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pronikání inscenačních prvků do hlavních zpravodajských pořadů ČT, TV Nova a Prima TV
Název práce v češtině: Pronikání inscenačních prvků do hlavních zpravodajských
pořadů ČT, TV Nova a Prima TV
Název v anglickém jazyce: Staging in main news on ČT, TV Nova and Prima TV
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2007
Datum zadání: 20.06.2007
Datum a čas obhajoby: 20.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2007
Oponenti: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK