Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Populační politika Izraele
Název práce v češtině: Populační politika Izraele
Název v anglickém jazyce: Israel's population policy
Klíčová slova: Izrael, populační politika, populační vývoj, plodnost, migrace
Klíčová slova anglicky: Israel, population policy, population development, fertility, migration
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2020
Datum zadání: 02.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2023
Oponenti: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude zhodnotit populační politiku Izraele v kontextu populačního vývoje daného státu a v kontextu vývoje Blízkého Východu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK