Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv spánku a cirkadiánního systému na propustnost hematoencefalické bariéry
Název práce v češtině: Vliv spánku a cirkadiánního systému na propustnost hematoencefalické bariéry
Název v anglickém jazyce: The impact of sleep and circadian system on the blood-brain barrier permeability
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Filipovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2020
Datum zadání: 01.12.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Oponenti: Mgr. Petra Tabáková
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bude popsat, jak se mění propustnost hematoencefalické bariéry v čase a jak je tento proces ovlivňován spánkem a desynchronizací cirkadiánního systému.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK