Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zpravodajství regionálních televizních stanic v Libereckém kraji
Název práce v češtině: Zpravodajství regionálních televizních stanic v Libereckém kraji
Název v anglickém jazyce: News of the regional television stations in the Liberec region
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.08.2007
Datum zadání: 07.08.2007
Datum a čas obhajoby: 20.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2007
Oponenti: PhDr. Milan Šmíd
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK