Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001)
Název práce v češtině: Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001)
Název v anglickém jazyce: The phenomenon of skinheads in Czech printed press in the years 2000 and 2001
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.08.2007
Datum zadání: 07.08.2007
Datum a čas obhajoby: 20.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2007
Oponenti: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK