Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh webové GISové aplikace pro analýzu letokruhových chronologií a prezentaci jejích výsledků
Název práce v češtině: Návrh webové GISové aplikace pro analýzu letokruhových chronologií a prezentaci jejích výsledků
Název v anglickém jazyce: Design of a web GIS application for analysis of tree-ring chronology data and presentation of its results
Klíčová slova: Webový GIS, letokruhové chronologie, ArcGIS Server
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2020
Datum zadání: 30.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Oponenti: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ArcGIS Web AppBuilder (Developer Edition), ESRI 2020. Accessed online: https://developers.arcgis.com/web-appbuilder/guide/get-started.htm

Brewer, P. W., Guiterman C. H. A new digital field data collection system for
dendrochronology. Dendrochronologia. 2016;38:131–5

Brewer, P. W. TELLERVO, A guide for users and developers. 2016. Accessed online: http://tellervo.org/support/tellervo-manual.pdf

Nétek, R. Webová kartografie - specifika tvorby interaktivních map na webu. 2020. ISBN 9788024458274
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce navrhne webovou GISovou aplikaci, která bude umožňovat prezentaci výsledků modelování predikce reakce hlavních lesních dřevin na změny geografických charakteristik. Za tímto účelem bude adaptován postup vytvoření chronologií extrémního snížení růstu (Cropperových hodnot) a jejich prostorové interpolace. Tento postup bude automatizován v podobě geoprocessingového nástroje, který bude možné publikovat jako webovou službu. Takový webový nástroj umožní uživateli webové aplikace provádět na základě zadaných parametrů vlastní analýzy. Při volbě technického řešení bude zohledněno, že výsledná webová aplikace bude administrována v rámci ArcGIS Enterprise technologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK