Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití humanitárního hostelu při řešení problematiky bezdomovectví
Název práce v češtině: Využití humanitárního hostelu při řešení problematiky bezdomovectví
Název v anglickém jazyce: Use of humanitarian hostel in solving homelessness issue
Klíčová slova: bezdomovectví, osoby bez domova, humanitární hostel, azylový dům
Klíčová slova anglicky: homelessness, homeless, humanitarian hostel, asylum housing
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (27-PSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2020
Datum zadání: 29.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 17:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na projekt Hlavního města Prahy humanitární hostel, který byl vytvořen pro osoby bez domova na jaře roku 2020 ve spojení s pandemií viru SARS-CoV-2. Práce se zaměřuje na problematiku bezdomovectví a humanitární hostely, které u nás do současnosti neexistovaly.
Cílem bakalářské práce bylo odpovědět na otázku: Jak nájemníci hostelu hodnotí zkušenost s azylovým bydlením, ve srovnání s humanitárním hostelem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my bachelor's thesis I describe the project of the City of Prague, so called Humanitarian hostel. The project started in the summer of 2020 in connection to the SARS-CoV-2 pandemic. The thesis explores homelessness and Humanitarian hostels, which are a novelty in our setting.
Main focus of my bachelor's thesis was answering the question: How do Humanitarian hostel tenants rate their experience in comparison with asylum housing?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK