Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace přírodovědných předmětů a jejich implementace na druhém stupni základní školy
Název práce v češtině: Integrace přírodovědných předmětů a jejich implementace na druhém stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Integration of Natural Science Lesson and its Implementation in Secondary School
Klíčová slova: integrovaná výuka, integrované kurikulum, přírodovědné předměty, atmosféra Země, strukturovaný rozhovor
Klíčová slova anglicky: Integrated Science, Integrated Curriculum, Natural Science lessons, earth atmosphere, structured interview
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2020
Datum zadání: 29.11.2020
Datum a čas obhajoby: 16.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R309, Studovna KBES, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Linda Brůnová, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK