Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fitness a životní styl s ním spojený a vliv na zdravotní stav jedince
Název práce v češtině: Fitness a životní styl s ním spojený a vliv na zdravotní stav jedince
Název v anglickém jazyce: Fitness and lifestyle associated with it and the impact on individual health condition
Klíčová slova: fitness, zdravá strava, zdravotní stav, civilizační onemocnění, pohybový aparát
Klíčová slova anglicky: fitness, healthy food, health condition, diseases of civilization, musculosceletal system
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2020
Datum zadání: 26.11.2020
Datum a čas obhajoby: 01.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2022
Oponenti: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předložená práce je prací rešeršní, jejím cílem je sledovat závislost mezi životním stylem jedinců provozujících fitness a jejich zdravotním stavem. Součástí fitness jsou nejen sportovní aktivity, ale i celkový životní styl mající za cíl všeobecnou tělesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení těla a postavy při současném působení na upevňování zdraví. Student by měl zpracovat přehled zahrnující sledování celkového zdravotního stavu, tělesné kondice a chronických zdravotních problémů, včetně výskytu civilizačních chorob, lidí provozujících fitness. Ve své práci by měl využívat knižních, časopiseckých i internetových zdrojů a zpracovat přehled celé problematiky. Od studenta se předpokládá samostatná práce s knižními a internetovými informačními zdroji.
Seznam odborné literatury
Lewit K.: Vztah struktury a funkce v pohybové soustavě, Rehabilitace a fyzikální lékařství 2000, 3, s. 99-101.
Rainville J., Hartigan C., Martinez E. et al.: Exercise as a treatment for chronic low back pain, The Spine Journal. 2004, 4 (1). s. 106-115.
Stackeová D.: Bez kineziologie se ve fitness centrech neobejdeme, Těl. Vých. Sport Mlád. 70, 2004, s. 12-19.
Gregg E.W., Cauley J.A., Stone K.: Relationship of changes in physical activity and mortality among older women, Journal of the American Medical Association 2003, 289, s. 2379-2386.
Předběžná náplň práce
Teoretická příprava ze zadané literatury
Zpracování tématu podle pokynů vedoucího práce
Koncipování konečné podoby práce
Písemné a grafické zpracování výsledků


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK