Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: Kinematic analysis of locomotor system in persons with abnormal position of the hip joint.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2020
Datum zadání: 26.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2020
Datum a čas obhajoby: 10.03.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.03.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:09.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.03.2021
Oponenti: prof. RNDr. Dr. Miroslav Janura
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK