Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam lipidového složení membrán pro rozvoj Alzheimerovy choroby
Název práce v češtině: Význam lipidového složení membrán pro rozvoj Alzheimerovy choroby
Název v anglickém jazyce: The importance of lipid composition of membranes for the development of Alzheimer's disease
Klíčová slova: buněčná membrána, amyloid beta, Alzheimerova choroba, lipidy, gangliosidy, cholesterol, sfingolipidy, sfingomyelin, fosfolipidy, lipidové rafty, membránové domény, neurotoxicita
Klíčová slova anglicky: cell membrane, amyloid beta, Alzheimer's disease, lipids, gangliosides, cholesterol, sphingolipids, sphingomyelin, phospholipids, lipid rafts, membrane domains, neurotoxicity
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vladimír Rudajev, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2020
Datum zadání: 26.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: RNDr. Barbora Janáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pro rozvoj Alzheimerovy choroby se jako stěžejní jeví neurotoxické působení amyloidu β42 (Aβ42). Účinek amyloidu je úzce spojen s jeho vazbou na buněčnou membránu. Ta je zprostředkována jednak membránovými proteiny, jednak specifickými lipidy. Mezi nejvýznamnější vazebné partnery Aβ42 patří gangliosidy, zejména gangliosid GM1, ale také sfingomyelin či cholesterol. Jelikož se jedná o lipidy typicky koncentrované v membránových doménách (lipidových raftech), také organizace lipidů v membráně hraje podstatnou roli. Kromě zprostředkování interakce amyloidu s membránou je lipidové prostředí důležité i pro samotný proces tvorby tohoto peptidu. Cílem práce je shrnout současné poznatky o významu lipidů a jejich organizace v buněčné membráně vzhledem k neurotoxicitě Aβ42.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The neurotoxic action of amyloid β42 (Aβ42) appears to be crucial for the development of Alzheimer's disease. The effect of amyloid is closely related to its binding to the cell membrane. It is mediated both by membrane proteins and by specific lipids. The most important binding partners of Aβ42 include gangliosides, especially the ganglioside GM1, but also sphingomyelin or cholesterol. Since these lipids are concentrated in membrane domains (lipid rafts), the organization of lipids in the membrane also plays an essential role. In addition to mediating the interaction of amyloid with the membrane, the lipid environment is important for the process of forming of this peptide. The aim of this work is to summarize the current knowledge about the importance of lipids and their organization in the cell membrane with respect to the neurotoxicity of Aβ42.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK