Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití hudební pohádky v hudebním vývoji předškolního dítěte.
Název práce v češtině: Využití hudební pohádky v hudebním vývoji předškolního dítěte.
Název v anglickém jazyce: Use of musical fairy tale in the musical development of a preschool child.
Klíčová slova: hudební pohádka, děti, mateřská škola, hudba, pohádka
Klíčová slova anglicky: musical fairy tale, children, kindergarten, music, fairy tale
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2020
Datum zadání: 25.11.2020
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK