Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Písně skupiny Marsyas v kontextu dobového hudebního provozu
Název práce v češtině: Písně skupiny Marsyas v kontextu dobového hudebního provozu
Název v anglickém jazyce: The Marsyas Band's Songs in the Context of that Time Musical Milieu
Klíčová slova: Marsyas|Zuzana Michnová|Petr Kalandra|Oskar Petr|český folk 60.–80. let|český folk-rock|písňový text|performance
Klíčová slova anglicky: Marsyas|Zuzana Michnová|Petr Kalandra|Oskar Petr|Czech Folk Music 1968–1989|Czech Folk Rock|Lyrics|Performance
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2020
Datum zadání: 23.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2020
Datum a čas obhajoby: 01.09.2021 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat tvorbou hudební skupiny Marsyas. První část práce bude nazírat na texty a hudbu Marsyas v širších souvislostech, ve druhé části se pak pokusím z pozice filologa analyzovat a interpretovat písně skupiny, zejména jejich texty. Folková píseň nefunguje jako izolovaný artefakt a také písně skupiny Marsyas formuje nejen text a hudba, ale jejich význam spoluutváří širší okruhy, např. podoba vystupování skupiny, možnosti koncertování a nahrávání v době normalizace, subkultura folku, identita písničkáře a jeho publikum. Tato témata v práci pojmu jako koncentrické kruhy, v jejichž středu se nachází píseň. Nutnost zařadit do práce širší společenský kontext vychází především ze skutečnosti, že subkultura folku zaujímala důležitou a specifickou roli v kultuře normalizačního období.
Členové Marsyas se inspirovali u severoamerických folkařů B. Dylana, J. Mitchellové, N. Younga a dalších. I kvůli značnému vlivu ze Západu se skupina dostala do nepřízně vládnoucího režimu. Způsoby, jak se s omezeními vypořádat, byly různé. Oskar Petr odjel do exilu, texty písní Michnové a Kalandry byly většinou apolitické. Přesto Marsyas, stejně jako celá subkultura folku, fungovala jako účinná rezistence vůči dominantní komunistické moci.
Sekundární literatura k dané problematice je různorodá a je nutné brát ohled na autora, funkce a cíle textu. Specifický přístup k folku a folkovým písním mají písničkáři (J. Hutka, V. Merta), jiný pak hudební kritici (J. Černý, F. Horáček, A. Opekar, V. Vlasák) nebo historici a teoretici (P. Houda, Z. Nešpor nebo P. Šenkapoun). Česká literární věda však postrádá práci o folku, o niž by bylo možné se metodologicky opřít, proto budu čerpat také z anglofonní literatury.
Seznam odborné literatury
ALAN, Josef: Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945–1989, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001
LONGHURST, Brian: Popular music and society, Cambridge: Polity, 2007
FISKE, John: Jak rozumět populární kultuře, přel. Petr A. Bílek, Praha: Akropolis, 2017
FRITH, Simon: Performing rites: on the value of popular music, Cambridge, Mass.: Harvard Univerzity Press, 1996
HOUDA,Přemysl: Intelektuální protest, nebo masová zábava? – Folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace [monografie], Praha: Academia, 2014
HOUDA, Přemysl: Šafrán: Kniha o sdružení písničkářů, k vyd. připravili Jan Šulc, Lubomír Houdek, Praha: Galén, 2008
JANOUŠEK, Pavel a kol: Dějiny české literatury 1945–1989, sv. IV, Praha: Academia, 2008
LINDAUR, Vojtěch: Dávám, tak ber, Praha: Galén, 2013
MACEK, Petr: Slovník české hudební kultury, Praha: Supraphon, 1997
MERTA, Vladimír: Zpívaná poezie, Praha: Panton, 1990
NEŠPOR, Zdeněk: Česká folková hudba 60. – 80. let 20. století v pohledu sociologie náboženství, Sociologický časopis 2002, č. 39, s. 79–97
PROKEŠ, Josef: Česká folková píseň: v kontextu 60. – 80. let 20. století, Brno: Masarykova univerzita, 2011
OPEKAR, Aleš: Analýza rockového alba: Flamengo – Kuře v hodinkách, in Česká literatura, 1993, č. 2, s. 187–198
SIMOTA, Martin: diplomová práce Humor v písňových textech českých folkových písničkářů, vedoucí práce prof. Petr A. Bílek, FF UK, ÚČLK, 2018
ŠENKAPOUN, Pavel: Písňový text v kontextu literatury, in Česká literatura, listopad 2009, č. 5, s. 695–710
VLASÁK, Vladimír: Folkaři – Báječní muži s kytarou, kteří psali dějiny, Praha: Daranus, 2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK