Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika degradace hodinového proteinu PER2 pomocí detekce bioluminiscence v reálném čase ve tkáňovém explantátu cirkadiánních hodin mPER2Luc myši
Název práce v češtině: Dynamika degradace hodinového proteinu PER2 pomocí detekce bioluminiscence v reálném čase ve tkáňovém explantátu cirkadiánních hodin mPER2Luc myši
Název v anglickém jazyce: Dynamic of PER2 clock protein degradation detected by real time bioluminescence assay in the tissue explant of the circadian clock of mPER2Luc mouse
Klíčová slova: hodinový protein PER2, degradace proteinu, inhibice proteosyntézy, cykloheximid, bioluminiscence
Klíčová slova anglicky: clock protein PER2, protein degradation, proteosynthesis inhibition, cycloheximide, bioluminescence
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2020
Datum zadání: 23.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: Mgr. David Doležel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
-
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK