Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza argininu a jeho methylovaných derivátů v klinických vzorcích pomocí LC-MS/MS
Název práce v češtině: Analýza argininu a jeho methylovaných derivátů v klinických vzorcích pomocí LC-MS/MS
Název v anglickém jazyce: Analysis of arginine and its methylated derivatives in clinical samples using LC-MS/MS
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2020
Datum zadání: 19.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.11.2020
Datum a čas obhajoby: 19.02.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 19.02.2021
Oponenti: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. literární rešerše
2. zvládnutí potřebných metodik
3. vlastní experimentální práce
4. zpracování a vyhodnocení výsledků
5. sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Martens-Lobenhoffer J aBode-Böger SM (2012) Quantification of L-arginine, asymmetric dimethylarginine and symmetric dimethylarginine in human plasma: a step improvement in precision by stable isotope dilution mass spectrometry.J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 904:140-3.
Aldámiz-Echevarría L, Andrade F (2012) Asymmetric dimethylarginine, endothelial dysfunction and renal disease. Int J Mol Sci. 13(9):11288-311.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK