Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nonverbální komunikace v pedagogické komunikaci
Název práce v češtině: Nonverbální komunikace v pedagogické komunikaci
Název v anglickém jazyce: Nonverbal communication in the pedagogical communication
Klíčová slova: Sociální styk; sociální interakce; sociální percepce; sociální komunikace; image osobnosti; pedagogická komunikace; učitel; žák; nonverbální komunikace; mimika; gestika; posturologie; proxemika; haptika; kinezika.
Klíčová slova anglicky: Social contact; social interaction; social perception; social communication; personality image; pedagogical communication; teacher; learner; nonverbal communication; mimics; gestures; posturology; proxemics; haptics; kinesics.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2020
Datum zadání: 02.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2020
Datum a čas obhajoby: 16.09.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK