Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patologická aktivace STAT3 signální dráhy u nádorových a virových onemocnění.
Název práce v češtině: Patologická aktivace STAT3 signální dráhy u nádorových a virových onemocnění.
Název v anglickém jazyce: Pathologic STAT3 signalling pathway activation in cancer and viral diseases.
Klíčová slova: STAT3, IL-6, nádorové mikroprostředí, imunosuprese, virové infekce, COVID-19
Klíčová slova anglicky: STAT3, IL-6, tumour microenvironment, immune suppression, viral infections, COVID-19
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Reiniš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2020
Datum zadání: 16.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: Mgr. Aneta Škarková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) je transkripční faktor, který hraje roli v mnoha buněčných procesech, jako jsou buněčný růst, apoptóza či senescence. Jedná se také o jeden z klíčových regulátorů imunitních reakcí. Dysregulace STAT3 signální dráhy jsou spojeny s různými patologickými procesy včetně kancerogeneze, imunosuprese a zánětu. Proto je v poslední době věnována pozornost možnostem terapeutické inhibice STAT3. Tématem bakalářské práce je porovnání role STAT3 v kancerogenezi a s ní spojené imunosupresi s jeho rolí v patologii vybraných virových onemocnění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK