Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití canisterapie v rehabilitaci dětí s dětskou mozkovou obrnou
Název práce v češtině: Využití canisterapie v rehabilitaci dětí s dětskou mozkovou obrnou
Název v anglickém jazyce: Use of canistherapy in rehabilitation of children with infantile cerebral palsy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2007
Datum zadání: 21.06.2007
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: MUDr. Tereza Gueye, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK