Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biodiverzita zelených střech
Název práce v češtině: Biodiverzita zelených střech
Název v anglickém jazyce: Biodiversity of green roofs
Klíčová slova: urbanizace; druhová bohatost; ochrana biodiverzity; zelené střechy; vegetace; bezobratlí
Klíčová slova anglicky: urbanization; species richness; biodiversity conservation; green roofs; vegetation; invertebrates
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2020
Datum zadání: 15.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl vyhodnotit parametry zelených střech ve vztahu k druhové bohatosti voně žijících živočichů i rostlin spontánně osidlujících tyto polopřirozené urbánní biotopy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK