Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj cestovního ruchu z hlediska udržitelnosti na příkladu Tanvaldska
Název práce v češtině: Vývoj cestovního ruchu z hlediska udržitelnosti na příkladu Tanvaldska
Název v anglickém jazyce: Development of tourism in term of sustainability a case study of Tanvaldsko
Klíčová slova: cestovní ruch, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Tanvaldsko
Klíčová slova anglicky: tourism, sustainable tourism development, Tanvaldsko
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2020
Datum zadání: 16.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Oponenti: RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
management cestovního ruchu,
Předběžná náplň práce
Zachycení trendu cestovního ruchu na Tanvaldsku za posledních 15 let s využitím obhájené diplomové práce Pavlíny Šindelářové z roku 2006, dostupných statistických dat (HUZ, návštěvnost) a na základě srovnání plánovací dokumentace a reality. Posoudit existující trend, zda je vsouladu s ukazateli udržitelného cestovního ruchu. V případě odhalení nesrovnalostí navrhnout možnosti řešení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Capturing the trend of tourism in the Tanvaldsko over the last 15 years using the defended diploma thesis of Pavlína Šindelářová from 2007, available statistical data (collective accommodation establishments, attendance) and comparison of planning documentation and reality. Assess the existing trend in terms of compliance with sustainable tourism indicators. In case of discrepancies, suggest possible solutions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK