Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemické experimenty ve výuce SŠ – návrh experimentů se zaměřením na barevnou chemii
Název práce v češtině: Chemické experimenty ve výuce SŠ – návrh experimentů se zaměřením na barevnou chemii
Název v anglickém jazyce: Chemical experiments in high school education – design of experiments focusing on color chemistry
Klíčová slova: barevná chemie, chemický experiment, vzdělávací materiály
Klíčová slova anglicky: color chemistry, chemical experiment, didactic material
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2020
Datum zadání: 14.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Oponenti: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V rámci bakalářské práce budou navrženy experimenty vhodné pro laboratorní činnost žáků na SŠ. Experimenty se budou soustředit na barevnou chemii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK