Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Viskoelastická deformace planetárních těles
Název práce v češtině: Viskoelastická deformace planetárních těles
Název v anglickém jazyce: Viscoelastic deformation of planetary bodies
Klíčová slova: planety|ledové měsíce|termální vývoj|deformace|vnitřní struktura
Klíčová slova anglicky: planets|icy moons|thermal evolution|deformation|internal structure
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2020
Datum zadání: 23.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2021
Datum a čas obhajoby: 07.02.2024 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2024
Datum odevzdání tištěné podoby:11.01.2024
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2024
Oponenti: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavní a často jediná informace, kterou o vnitřní struktuře planetárních tělesech máme, je výsledkem analýzy dat o tvaru povrchu a gravitačním poli a jejich vztahu k pozorované povrchové zátěži (krátery, vulkanické konstrukty, ledovce apod.) a předpokládané vnitřní zátěži (termální anomálie, deformace vnitřních hustotních rozhraní). Tato analýza vyžaduje pečlivé modelování deformační odezvy studovaného tělesa na tyto zátěže, která zahrnuje realistický materiálový popis a přesný výpočet gravitační odezvy. Student se seznámí s metodou řešení deformační a gravitační úlohy pomocí sférických harmonických rozvojů. Do svého modelu zahrne gravitační efekty související s deformací tělesa, stlačitelnost, různé typy hraničních podmínek a případně laterální variace materiálových parametrů. V další práci se pak zaměří na některé aktuální problémy, které lze s použitím vyvinutého programu řešit. Může se jednat o ledovcové zatížení polárních oblastí na Marsu, predikci topografie a gravitačního pole na Jupiterově měsíci Europě generované slapově indukovanou vulkanickou činností, nebo o analýzu relaxace kráterů na ledových tělesech ve vazbě na existenci vnitřního vodního oceánu.
Seznam odborné literatury
Dumoulin et al., 2013: Predicting surface dynamic topographies of stagnant lid planetary bodies, Geophysical Journal International, 195, 1494-1508.
Čadek et al., 2017: Viscoelastic relaxation of Enceladus's ice shell, Icarus, 291, 31-35.
Souček et al., 2019: Tidal dissipation in Enceladus' uneven, fractured ice shell, Icarus, 328, 218-231.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK