Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza českých hudebních žebříčků, 2006-2020: Diverzita, průnik, časová prodleva a koncentrace
Název práce v češtině: Analýza českých hudebních žebříčků, 2006-2020: Diverzita, průnik, časová prodleva a koncentrace
Název v anglickém jazyce: The analysis of Czech music charts, 2006-2020: Diversity, intersection, time delay and concentration
Klíčová slova: sociologie|sociologie médií|hudba|populární hudba|hudební žebříčky|hudební průmysl|rádio|digitální hudební platformy
Klíčová slova anglicky: Sociology|sociology of media|music|popular music|music charts|music industry|radio|digital music platforms
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2020
Datum zadání: 30.11.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.05.2021
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V bakalářské práci se chci věnovat tématu hudebního vkusu. Vzhledem k všudypřítomnosti hudby v naší každodennosti, stále stoupajícímu počtu hodin strávených jejím poslechem a finančními částkami, které se na trhu hudebního průmyslu pohybují, si tato oblast zábavního průmyslu a médií zaslouží seriózní pozornost sociologie. Existují různé sociologické teorie vysvětlující faktory stojící za hudebním vkusem, v práci bych se chtěla pokusit tyto teorie zkombinovat a obhájit tak populární hudbu jako relevantní předmět empirického sociologického výzkumu, včetně nastínění možných závěrů, které by takové zkoumání mohlo mít. Z možných metodologických přístupů se zde nabízí práce s žebříčky hudebních hitparád, u kterých lze sledovat např. proměna v čase, případně se zabývat otázkou, jak takové žebříčky vznikají, jakou roli zde hrají skutečné preference publik a jaký vliv zde má hudební průmysl, další možnou oblastí jsou rozdíly mezi rádiovými a tzv. digitálními žebříčky ze streamingových služeb.
Nastiňované možnosti zkoumání hudebního vkusu plánuji doložit vlastním drobným empirickým výzkumem, ať už pomocí dotazníkového šetření či obsahové analýzy.Seznam odborné literatury
Bennett, A. (2008). Towards a cultural sociology of popular music. Journal of Sociology, 44(4), 419-432. doi:10.1177/1440783308097130

Coulangeon, P. (2005). Social Stratification of Musical Tastes : Questioning the Cultural Legitimacy Model. Revue Française De Sociologie, 46(5), 123. doi:10.3917/rfs.465.0123
DeNora, T. (2013). Music in everyday life. Cambridge, Velká Británie: Cambridge University Press.

Interiano, M., Kazemi, K., Wang, L., Yang, J., Yu, Z., & Komarova, N. L. (2018). Musical trends and predictability of success in contemporary songs in and out of the top charts. Royal Society Open Science, 5(5), 171274. doi:10.1098/rsos.171274
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK