Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veterinární protivirové vakcíny založené na nukleových kyselinách
Název práce v češtině: Veterinární protivirové vakcíny založené na nukleových kyselinách
Název v anglickém jazyce: Veterinary antiviral vaccines based on nucleic acids
Klíčová slova: vakcína, nukleové kyseliny, DNA, RNA
Klíčová slova anglicky: vaccines, nucleic acids, DNA, RNA
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Fraiberk, Ph.D.
Řešitel: Bc. Barbora Slunéčková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2020
Datum zadání: 13.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: Mgr. Barbora Pokrývková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se bude zabývat technologií a využitím protivirových vakcín založených na nukleových kyselinách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK