Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a charakterizace proteinových konstruktů ke strukturní analýze acylační domény adenylát cyklázového toxinu z bakterie B. pertussis
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace proteinových konstruktů ke strukturní analýze acylační domény adenylát cyklázového toxinu z bakterie B. pertussis
Název v anglickém jazyce: Preparation and characterization of protein constructs for structural analysis of acylate domain of adenylate cyclase toxin from bacteria B. pertussis
Klíčová slova: adenylát cyklázový toxin, Bordetella, cAMP
Klíčová slova anglicky: adenylate cyclase toxin, Bordetella, cAMP
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2020
Datum zadání: 13.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2022
Oponenti: Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Ladislav Bumba, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Adenylát cyklázový toxin patří mezi hlavní faktory virulence bakterií rodu Bordetella, způsobující akutní či chronická onemocnení horních cest dýchacích u savců. Náplní bakalářské práce je příprava a charakterizace proteinových konstruktů ke strukturní analýze acylační domény adenylát cyklázového toxinu z bakterie B. pertussis
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Adenylate cyclase toxin is one of the main virulence factors of the Bordetella species, which cause acute or chronic infections of the upper respiratory tract in mammals. The content of the bachelor thesis is the preparation and characterization of protein constructs for structural analysis of the acylation domain of adenylate cyclase toxin from the bacterium B. pertussis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK