Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika užívání opioidů jako významných imunomodulátorů v terapii bolesti
Název práce v češtině: Specifika užívání opioidů jako významných imunomodulátorů v terapii bolesti
Název v anglickém jazyce: Specifics of the use of opioids as important immunomodulators in the treatment of pain
Klíčová slova: opioidní analgetika, opioidní receptory, imunitní systém, imunocyty, imunomodulace, imunosuprese
Klíčová slova anglicky: opioid analgesics, opioid receptors, immune system, immunocytes, immunomodulation, immunosuppression
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2020
Datum zadání: 13.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: Mgr. Daniel Vašek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Morfin a další opioidy jsou důležitými léky v potlačování bolesti. Morfin je zlatým standardem v terapii nádorové bolesti. Na druhou stranu morfin a další opioidy mohou potlačovat funkci imunitního systému. Jejich imunosupresivní efekt tak může naopak přispívat k progresi některých nádorů. Cílem bakalářské práce bude shromáždit relevantní údaje o vlivu morfinu a dalších opioidů na imunitní systém a zhodnotit nové přístupy v jejich použití při terapii nádorové bolesti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK