Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a základní charakterizace eukaryotického iniciačního faktoru 2α a jeho hemem regulované kinasy
Název práce v češtině: Příprava a základní charakterizace eukaryotického iniciačního faktoru 2α a jeho hemem regulované kinasy
Název v anglickém jazyce: Preparation and preliminary characterization of the eukaryotic initiation factor 2α and its heme regulated kinase
Klíčová slova: hem, senzorové proteiny, eukaryotický iniciační faktor 2α, kinasa eukaryotického iniciačního faktoru 2α
Klíčová slova anglicky: heme, sensor proteins, eukaryotic initiation factor 2α, eukaryotic initiation factor 2α kinase
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2020
Datum zadání: 16.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2021
Oponenti: Mgr. Martin Stráňava, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Doporučené volitelné předměty
MC250P21 Moderní metody výzkumu proteinů
MC250P30 Bioinformatika
Seznam odborné literatury
Shimizu T., Huang D., Yan F., Stranava M., Bartosova M., Fojtíková V., Martínková M.: Gaseous O2, NO, and CO in Signal Transduction: Structure and Function Relationships of Heme-Based Gas Sensors and Heme-Redox Sensors, Chem. Rev. 2015, 115, 6491−6533.
Shimizu T., Lengalova A., Martínek V., Martínková M.:Heme: Emergent roles of heme in signal transduction, functional regulation and as catalytic centres, Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 5624 - 5657.
Miksanova M., Igarashi J., Minami M., Sagami I., Yamauchi S., Kurokawa H, Shimizu T.: Characterization of Heme-regulated eIF2a Kinase: Roles of the N-terminal Domain in the Oligomeric State, Heme Binding, Catalysis, and Inhibition, Biochemistry, 2006, 45, 9894-905.
Hirai K., Martinkova M., Igarashi J., Saiful I., Yamauchi S., El-Mashtoly S., Kitagawa T., Shimizu T.: Identification of Cys385 in the isolated kinase insertion domain of heme-regulated eIF2alpha kinase (HRI) as the heme axial ligand by site-directed mutagenesis and spectral characterization, J Inorg Biochem., 2007, 101, 1172-9.
Martinkova M., Igarashi J., Shimizu T.: Eukaryotic initiation factor 2α kinase is a nitric oxide-responsive mercury sensor enzyme: Potent inhibition of catalysis by the mercury cation and reversal by nitric oxide, FEBS Letters, 2007, 581, 4109-4114.
Předběžná náplň práce
Součástí bakalářské práce bude vyhledání dosavadních poznatků o hemoproteinech, v nichž hem slouží jako signál (hemové senzorové proteiny) v odborné literatuře. Heterologní expresí bude navíc připraven modelový senzorový protein a případně jeho substrát. Dále budou studovány vlastnosti tohoto modelového proteinu se zaměřením na jeho strukturně funkční charakteristiku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK