Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika specificky narušeného vývoje řeči u žákyně v běžné základní škole
Název práce v češtině: Problematika specificky narušeného vývoje řeči u žákyně v běžné základní škole
Název v anglickém jazyce: Problematics of Specifically Disturbed Development of Speech of Pupil at Regular Primary School
Klíčová slova: Vývoj řeči, specificky narušený vývoj řeči, vývojová dysfázie, logopedie, ontogeneze řeči
Klíčová slova anglicky: Speech development, specifically disturbed development of a speech, developmental dysphasia, speech therapy, ontogenesis of speech
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2020
Datum zadání: 12.11.2020
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Zuzana Korandová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK